Η γέφυρα είναι μια κατασκευή που αντικαθιστά ένα ή περισσότερα dental bridge ελλείποντα δόντια και στηρίζεται στα παρακείμενα δόντια. Τα δόντια που βρίσκονται εκατέρωθεν του ελλείποντος δοντιού πρέπει να παρασκευαστούν, όπως στην περίπτωση της στεφάνης, για να χρησιμοποιηθούν σαν στήριγμα που θα κρατήσουν στη θέση τους τα ενδιάμεσα-ελλείποντα δόντια.

Πλεονεκτήματα τοποθέτησης γέφυρας:

 • Επαναφέρεται και διατηρείται η φυσιολογική σύγκλειση
 • Διατηρούνται τα δόντια του αντίθετου φραγμού στη σωστή τους θέση
 • Προλαμβάνεται η μετατόπιση και η κλίση των παρακείμενων δοντιών
 • Αποτρέπεται η δημιουργία τερηδόνας και περιοδοντικής νόσου
 • Βελτιώνεται το χαμόγελό, η ομιλία και η μάσηση
 • Διαδικασία κατασκευής στεφάνης και γέφυρας

Πρώτη επίσκεψη:

 • Λεπτομερής εξέταση του στόματός και αξιολόγηση του οδοντιατρικού ιστορικού. Ακτινογραφικός έλεγχος αν χρειάζεται.
 • Αναισθητοποίηση της περιοχής όπου θα γίνει η επέμβαση
 • Με πολλή προσοχή διαμορφώνονται τα δόντια στα οποία θα τοποθετηθούν οι θήκες, ώστε να γίνει σωστά η εφαρμογή και η αισθητική εμφάνιση των θηκών.
 • Αποτυπώνεται η περιοχή και τοποθετούνται στα τροχισμένα δόντια προσωρινές θήκες, ώστε να τα προστατέψουμε μέχρι την επόμενη επίσκεψη.

Δεύτερη επίσκεψη (μετά από 5-8 ημέρες)

 • Αξιολογείται η εφαρμογή, η αισθητική και η σύγκλειση του εσωτερικού σκελετού (μεταλλικού ή κεραμικού) της μόνιμης στεφάνης ή γέφυρας. Γίνονται διορθώσεις όπου πιθανόν χρειάζονται.

Τρίτη επίσκεψη (5-8 μέρες μετά)

 • Δοκιμάζονται και γίνονται οι τελικές διορθώσεις της γέφυρας ή της θήκης και συγκολλούνται στο στόμα

Υλικά κατασκευής στεφάνης ή γέφυρας

 • Μεταλοπορσελάνη (εξωτερικά πορσελάνη-εσωτερικά μέταλλο)
 • Πορσελάνη -κεραμικό από μέσα προς τα έξω
 • Ζιρκόνιο -είδος κεραμικού