Οι προληπτικές καλύψεις οπών και σχισμών είναι άχρωμες ή έγχρωμες ουσίες οι οποίες τοποθετούνται στις μασητικές επιφάνειες οπισθίων δοντιών.

Σκοπός τους είναι να προστατεύουν τις σχισμές των δοντιών οι οποίες δεν μπορούν να καθαριστούν με το βούρτσισμα και από τις οποίες συνήθως ξεκινά η τερηδόνα.

Με την τοποθέτησή τους τα μικρόβια και οι τροφές δεν μπορούν να παγιδευτούν στις σχισμές και να δημιουργήσουν τερηδόνα. Εφόσον παραμείνουν στη θέση τους προστατεύουν 100% τα δόντια.

Οι προληπτικές καλύψεις πρέπει να τοποθετούνται μετά την ανατολή των πρώτων μονίμων γομφίων, δηλαδή στην ηλικία των 6-7 ετών.

Διαδικασία τοποθέτησης:

  • Η τοποθέτησή τους είναι πολύ εύκολη και απαιτεί μόνο μία επίσκεψη.
  • Προετοιμάζουμε την επιφάνεια που θα δεχτεί την προληπτική επικάλυψη.
  • Στη συνέχεια τοποθετούμε το υλικό χωρίς τρόχισμα του δοντιού και χωρίς αναισθησία.

Οι προληπτικές αυτές καλύψεις μπορούν να διαρκέσουν πολλά χρόνια (1-3 χρόνια) και να προστατεύουν τα δόντια αποτελεσματικά για όσο διάστημα τις διατηρούμε και παραμένουν στη θέση τους. Θα πρέπει να ελέγχονται από τον οδοντίατρο κάθε 6-12 μήνες και να επανατοποθετούνται εάν έχουν φύγει από τη θέση τους. Οι προληπτικές καλύψεις θα πρέπει να είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου προληπτικού προγράμματος και να συνδυάζονται με τακτικές εφαρμογές φθορίου, ώστε να επιτυγχάνεται ακόμη μεγαλύτερη προστασία από τη τερηδόνα.