Γενικός Έλεγχος

 • Εξέταση ασθενή
 • Χρωματοληψία με ηλεκτρονικό φασματογράφο (spectrophotometer)
 • Χορήγηση πιστοποιητικού μετά από εξέταση
 • Ενδοστοματικές ακτινογραφίες
 • Αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού (οξεία πολφίτιδα, περιστεφανίτιδα, ξηρό φατνίο, συρραφή τραύματος κλπ.)
 • Αφαίρεση στεφάνης
 • Επανασυγκόληση γέφυρας
 • Στίλβωση και φθορίωση δοντιών
Κλείστε Ραντεβού

Κινητή προσθετική

 • Ολική οδοντοστοιχία άνω γνάθου
 • Ολική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου
 • Μερική οδοντοστοιχία άνω γνάθου
 • Μερική οδοντοστοιχία κάτω γνάθου
 • Άμεσες οδοντοστοιχίες (άνω και κάτω γνάθου)
 • Επιδιόρθωση οδοντοστοιχίας
 • Προσθετική για ένα δόντι σε οδοντοστοιχία
 • Επανεφαρμογή οδοντοστοιχίας (αναγόμωση)
 • Μερική οδοντοστοιχία από ακρυλικό
 • Χυτό άγκιστρο

 • Σύνδεσμος ακριβείας

Κλείστε Ραντεβού

Αισθητική οδοντιατρική

 • Λεύκανση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών

 • Λεύκανση δοντιών με ζωντανό πολφό
 • Τοποθέτηση όψεων από πορσελάνη
 • Στεφάνες εξ ολοκλήρου από πορσελάνη
 • Στεφάνες Ζιρκονίας (ή ζιρκονίου)
 • Όψεις από σύνθετη ρητίνη (bonding)
 • Εμφράξεις (σφραγίσματα) σύνθετης ρητίνης
Κλείστε Ραντεβού

Ακίνητη Προσθετική

 • Στεφάνη ή γέφυρα ολικής κάλυψης εξ ολοκλήρου χυτή ή χυτή με όψη ακρυλική
 • Στεφάνη ή γέφυρα εξ ολοκλήρου χυτή με όψη από φωτοπολυμεριζόμενο υλικό
 • Στεφάνη ή γέφυρα μεταλλοκεραμική
 • Στεφάνη ή γέφυρα εξ ολοκλήρου χυτή με όψη πορσελάνης
 • Ανασύσταση μύλης με χυτό άξονα
 • Ενδιάμεσο δόντι γέφυρας χυτό με όψη ακρυλική
 • Ενδιάμεσο δόντι γέφυρας χυτό με όψη πορσελάνης
 • Στεφάνη ή γέφυρα εξ ολοκλήρου πορσελάνης
 • Στεφάνη τηλεσκοπική
 • Στεφάνη ή γέφυρα Ζιρκονίας (ή ζιρκονίου)
 • Προσωρινές στεφάνες και γέφυρες
 • Αυχενική πορσελάνη
 • Στεφάνη ή γέφυρα με κράμα πολύτιμων μετάλλων (χρυσού, χρυσοπλατίνας κλπ.)
Κλείστε Ραντεβού

Εμφυτεύματα

 • Τοποθέτηση εμφυτευμάτων

 • Τοποθέτηση προσωρινής αποκατάστασης κατά την περίοδο ενσωμάτωσης εμφυτεύματος
 • Τοποθέτηση προσθετικής εργασίας
 • Τακτικός επανέλεγχος
Κλείστε Ραντεβού

Χειρουργική στόματος

 • Εξαγωγή δοντιού
 • Χειρουργική εξαγωγή δοντιού ή ρίζας με κρημνό και συρραφή
 • Εξαγωγή δοντιού ημιέγκλειστου ή έγκλειστου με κρημνό και συρραφή του τραύματος
 • Αντιμετώπιση ξηρού ή επώδυνου φατνίου
 • Αφαίρεση καλύπτρας
 • Χειρουργική αποκάλυψη μύλης για ανατολή

 • Αφαίρεση κύστεων των γνάθων

 • Αφαίρεση επουλίδας

 • Εκτομή χαλινού

 • Διάνοιξη αποστήματος ενδοστοματικά

 • Διάνοιξη αποστήματος εξωστοματικά

Κλείστε Ραντεβού

Περιοδοντολογία

 • Αποτρύγωση και στίλβωση δοντιών (καθαρισμός)

 • Στίλβωση (γυάλισμα) δοντιών με σοδοβολή

 • Οδηγίες στοματικής υγιεινής

 • Θεραπεία εντοπισμένης ουλίτιδας

 • Θεραπεία χρόνιας ουλίτιδας

 • Υποουλική απόξεση

 • Ουλοπλαστική

 • Συντηρητική θεραπεία περιοδοντίτιδας

 • Χειρουργική θεραπεία περιοδοντίτιδας

 • Ακρωτηριασμός δοντιού (εκτομή ρίζας ή διχοτόμηση)

 • Ναρθηκοποίηση δοντιών

Κλείστε Ραντεβού

Οδοντική Χειρουργική

 • Εμφράξεις αμαλγάματος

 • Εμφράξεις συνθέτων ρητινών απλές

 • Εμφράξεις συνθέτων ρητινών σύνθετες

 • Εμφράξεις υαλοϊονομερούς κονίας

 • Ανασύσταση δοντιών με ενδορριζικό άξονα και αμάλγαμα ή σύνθετη ρητίνη

 • Ένθετες ή επένθετες εμφράξεις από μέταλλο

 • Ένθετες ή επένθετες εμφράξεις από πορσελάνη
 • Διάνοιξη αποστήματος ενδοστοματικά

 • Διάνοιξη αποστήματος εξωστοματικά

Κλείστε Ραντεβού

Ενδοδοντία

 • Πολφοτομή

 • Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) μονόριζου δοντιού

 • Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) πολύριζου δοντιού

 • Άμεση / έμμεση κάλυψη πολφού
Κλείστε Ραντεβού

Παιδοδοντία

 • Κάλυψη οπών και σχισμών (τοποθέτηση sealants)
 • Εμφράξεις νεογιλών από αμάλγαμα
 • Εμφράξεις νεογιλών από σύνθετη ρητίνη
 • Εμφράξεις νεογιλών από υαλοϊονομερή κονία
 • Φθορίωση νεογιλών
 • Διατήρηση χώρου με κινητό ή ακίνητο μηχάνημα
 • Ανοξείδωτες στεφάνες σε νεογιλούς
 • Πολφοτομή
 • Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) νεογιλών μονόριζων
 • Ενδοδοντική θεραπεία νεογιλών πολύριζων
 • Εξαγωγή νεογιλών
 • Επανεμφύτευση και ακινητοποίηση νεογιλού δοντιού
Κλείστε Ραντεβού

Doctor Anytime, Doctor Anytime

Έτοιμοι να χαμογελάσετε;

Κλείστε ένα Ραντεβού